Çevre Politakamız

Daha yaşanılabilir bir dünya için çevre faktörü olmazsa olmazdır. Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir ekosistem bırakmak için toplumları oluşturan bireylerin duyarlı olması esastır. Bu bağlamda, doğaya zarar vermemek adına iş dünyasını oluşturan her türlü kurumlar ve kuruluşlara pek çok sorumluluklar düşmektedir.

Beytepe Danışmanlık Elektrik Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş , üretimlerini bu bilinç ile gerçekleştirmektedir. Ham madde ve enerji kaynaklarının etkin ve planlı kullanımı, daha az atığın oluşacağı çevreci bir imalat imkanı verirken maliyetleri de ayrıca düşürmektedir. Bunların sürdürülebilirliği, oluşturulan çevre politikası ile sağlanmaktadır.

  • Tüm faaliyetlerimizde yürürlükte bulunan mevzuat ve yönetmeliklere uymak.
  • Üretimde kullanılacak her türlü kaynağı etkin kullanarak imalattan çıkan atıkları minimum seviyeye indirmek.
  • Geri kazanımı mümkün atıkların geri dönüşüm yolu ile yeniden değerlendirilmesini sağlamak.
  • Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlayarak gerekli tedbirleri almak.
  • Gürültü seviyesi düşük, çevreci makine ve teçhizat kullanmak.
  • Çevre yönetim sistemi performansının sürekli olarak iyileşmesini sağlamak.

maddeleri, Beytepe Danışmanlık Elektrik Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş olarak firmamızın çevre politikasıdır.

33762
tr_TRTurkish